Een Ervaringsgerichte Freinetschool

De Levensboom heeft twee pedagogische pijlers waarop het zijn werking baseert. De ervaringsgerichte pedagogie bouwt vooral aan de individuele ontplooiing van elk kind. Hieronder lees je meer over onze visie op mens en maatschappij en onze pedagogische wortels. 

De Freinetpedagogie biedt technieken aan om dit in groepsverband te organiseren; de klas in zelfbeheer.

Werken met de natuurlijke methode.

Door op een georganiseerde manier te gaan ‘rondtasten’ in een goed voorziene omgeving leren kinderen reeds heel veel. Dit leerproces verrijken, organiseren en vastleggen is de taak van de begeleider. Kinderen willen van nature zichzelf realiseren door vragen te stellen, te onderzoeken, te leren beheersen. Dit wordt aangevuld met leerstof die het kind moet beheersen om zich verdere vaardigheden eigen te kunnen maken.

Een kind groeit niet alleen op.

Er is voortdurend sociale interactie met leeftijdsgenoten en volwassenen. Door onderlinge uitwisseling bouwt men kennisverwerving en vaardigheden uit. De groepsdynamiek binnen een klas of school is meebepalend voor de stroom van ‘ervaringen’ waarmee een kind zijn ontwikkeling versnelt. Een infobrochure met uitgebeide informatie over De Levensboom is beschikbaar in pdf-formaat (1,7Mb)