Pedagogische visie

Dag surfer op het web,

Wil je meer informatie over de Levensboom of

ben je op zoek naar een school waar …

 • het kind nog kind mag zijn;
 • er samen geleefd, gespeeld, gewerkt wordt vanuit een coöperatieve gedachte;
 • zowel de cognitieve als de sociale, de emotionele, de creatieve, … ontwikkeling gestimuleerd worden;
 • waarden, normen, regels en afspraken in overleg met ouders en kinderen aan bod komen;
 • de leefwereld van de kinderen gehanteerd wordt om op alle vlakken te “leren”;
 • zowel de leefwereld van de kinderen als de wijde wereld verkend worden;
 • “zich goed in je vel voelen” heel belangrijk is;
 • er een goede balans is tussen het aanbrengen en oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes;
 • de kinderen met nodige “zorg” worden begeleid, opgevolgd en eventueel bijgestuurd;
 • leerkrachten een (h)echt team vormen dat gezamenlijk dezelfde pedagogische visie wil verwezelijken;
 • het principe “minder is meer” gehanteerd wordt en er dus kleine klasgroepen zijn;
 • eindtermen en leerplannen gevolgd worden op het tempo van het kind en niet omgekeerd;
 • ouders welkom zijn op school;
 • ouders actief betrokken worden bij het dagelijks organiseren van de school, het beleid mee helpen uitstippelen en hun schouders onder een fantastisch project zetten;
 • ouders als volwaardige partner worden aanzien bij het begeleiden van hun kind;
 • een open, intense dialoogcultuur heerst tussen de kinderen onderling, tussen de kinderen en de teamleden, tussen ouders en het team en tussen de ouders onderling;
 • de principes van het Ervaringsgericht onderwijs en van Freinet daadwerkelijk gebruikt en beleefd worden;
 • een schoolcultuur heerst die warmte, kindvriendelijkheid en dynamiek uitstraalt;
 • onze kinderen zo goed als allemaal het goed stellen in het secundair onderwijs;
 • de tijd niet stil is blijven staan en er een permanente schoolontwikkeling plaatsvindt;

dan ben je zeker bij de LEVENSBOOM aan het juiste adres !!!

 

Wil je meer info dan kan je ofwel

 • contact met ons opnemen op het nummer 056/215154 en naar coördinator Delphine vragen
 • onze website verder ontdekken.

 

Levensboomgroeten en dank voor je interesse.